Vad är GoMore Nyckelfri?

GoMore Nyckelfri gör det möjligt att hämta och lämna en bil utan att bilägare och hyrestagare behöver mötas upp. GoMore installerar en liten enhet i bilen vilket gör det möjligt att låsa och låsa upp den genom GoMore-appen. 

Bokningsprocessen går till på samma sätt som vid icke nyckelfria bilar, där hyrestagare skickar en förfrågan om att få hyra bilen som bilägaren sedan godkänner. Om funktionen Direktbokning är aktiverad godkänns bokningen automatiskt. Läs mer om Direktbokning här.

När en bokning är godkänd hämtar och lämnar hyrestagaren bilen utan att bilägaren behöver vara på plats. Hyrestagare dokumenterar bilens skick genom att ta bilder på bilen vid upphämtning och återlämning i hyreskontraktet genom GoMore-appen. Bilens bränslenivå och mätarställning avläses i de flesta fall automatiskt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.