Vem producerer enheten som installeras i min bil?

GoMore samarbetar med tyska Invers, som är den ledande producenten av nyckelfri teknologi. Invers har över 25 års erfarenhet av att utveckla och producera nyckelfri teknologi som används av ledande bildelningsaktörer världen över.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.