Hur hämtar och lämnar jag en bil med GoMore Nyckelfri?

  • Du ser bilens exakta adress i appen 30 minuter innan hyresperioden börjar.
  • Hyreskontraktet ligger klart i appen och du påbörjar det genom att gå in på din bokning och klicka Påbörja hyresperiod. Därefter kommer GoMore-appen guida dig genom processen.
  • När hyresperioden är slut och bilen ska återlämnas går du igenom hyreskontraktet ytterligare en gång. Har det tillkommit någon skada på bilen ska du dokumentera skadan och ta bilder i GoMore-appen. 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.