Hur fungerar försäkringen under uthyrning med GoMore Nyckelfri?

Bilen är försäkrad genom GoMore och vår försäkringspartner under hela hyresperioden samt 30 minuter innan hyresperioden börjar. GoMore's uthyrningsförsäkring innefattar bland annat vagnskada samt vägassistans. Försäkringen tecknas automatiskt vid varje hyresperiod genom GoMore om din bil uppfyller våra krav och villkor för privat biluthyrning samt våra försäkringsvillkor.


Utanför hyresperioden ska din vanliga bilförsäkring reglera eventuella skador eller händelser relaterade till din bil. Se våra rekommendationer för säker förvaring av bilens nyckel, utanför hyresperioden.

  1. Placera endast nyckeln i bilen när du har en bokning och så nära som möjligt före hyrestidens början. Hämta nyckeln från bilens handskfack när hyresperioden är avslutad.
  2. Om du vill ha nyckeln i bilen ofta eller mer permanent för att maximera bokningarna rekommenderar vi att du förvarar nyckeln i en RFID-väska i ett låst nyckelfack i handskfacket
  3. Kom i så fall ihåg att tala om för dina hyrestagare vilken kod som gäller för nyckelboxen genom att skriva koden i "Bra att veta om bilen" i bildetaljer, eller i ett meddelande till hyretagaren innan uthyrningen börjar.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.