Hur fungerar försäkringen under uthyrning med GoMore Nyckelfri?

Bilen är försäkrad genom GoMore och vår försäkringspartner under hela hyresperioden. GoMore's uthyrningsförsäkring innefattar trafik- och ansvarsskador samt vägassistans. Försäkringen tecknas automatiskt vid varje hyresperiod genom GoMore. Det är ett krav att GoMore's villkor för privat biluthyrning samt försäkringsvillkor uppfylls för att försäkringen ska vara giltig.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss