Hur förkortar eller förlänger jag hyresperioden för en Nyckelfri bil?

Det går endast att förlänga en hyresperiod. Hyresperioden måste då även vara påbörjad innan det går. Önskar hyrestagare förlänga en period som ännu inte börjat ska hen skicka en ny förfrågan, alternativt skicka en förfrågan som börjar när den andra slutar.

När hyresperioden har börjat kan hyrestagare förlänga perioden genom att klicka på knappen “Förläng hyresperiod” som finns under detaljer för hyresperioden i appen eller på web. Det går inte att förlänga en period efter att tidpunkten för tillbakalämning har passerat. 

När hyrestagare önskar förlänga en hyresperiod får bilägaren information via email och sms. Bilägare kan då välja att acceptera eller neka förlängning. OBS! Förlängningen är godkänd först när bilägaren har accepterat förlängningen och hyrestagare har fått notifikation om bekräftelse. Mottar hen inte en bekräftelse ska hyrestagare återlämna bilen enligt tidigare avtalad tidpunkt. 

En hyresperiod kan förlängas minst timme och max så till en total hyresperioden om 30 dagar.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss