Hur förkortar eller förlänger jag hyresperioden för en Nyckelfri bil?

Under pågående hyresperiod går det enbart att göra en förlängning. Däremot kan en bokning både förkortas och förlängas innan hyresperioden börjat. Detta görs av hyrestagaren genom att gå in på bokningen via fliken Bokningar och sedan klicka på Ändra din bokning. Läs gärna mer om hur du ändrar i din bokning här.

När hyresperioden har börjat kan hyrestagare endast förlänga perioden. Det görs genom att klicka på knappen Förläng hyresperiod som finns under den aktuella bokningen i appen eller på hemsidan. En hyresperiod kan förlängas från 1 timme och upp till 90 dagar. Den totala hyresperioden, inklusive förlängningen, får inte överstiga 90 dagar. Det går inte att förlänga en hyresperiod efter att tidpunkten för återlämningen har passerat. Läs gärna mer om förlängning av hyresperiod här.

När hyrestagare önskar förkorta eller förlänga en hyresperiod får bilägaren information via email och sms. Bilägare kan då välja att acceptera eller neka ändringen. OBS! Ändringen är godkänd först när bilägaren har accepterat den och hyrestagare har fått bekräftelse. Mottar hen inte en bekräftelse ska hyrestagaren hämta upp och återlämna bilen enligt tidigare avtalade tidpunkter. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss