Hur lämnar jag tillbaka en Nyckelfri bil vid hyresperiodens avslut?

Vid slutet av din hyresperiod lämnar du tillbaka bilen i samma område som där du hämtade den, inom en radie på 500 meter.

Om du hämtade bilen på en privat parkering lämnar du den helt enkelt på samma plats. Det är bäst att på förhand stämma av med bilägaren ifall särskilda avlämningstider gäller då det på vissa gator/bilar kan skilja sig med parkeringstillstånd.

Om du lämnar bilen mer än 500 meter från bilens adress, utan att ha avtalat detta med bilägaren, kan du debiteras en avgift på 500 kr. 

Observera att det alltid är ditt ansvar att parkera bilen enligt aktuella parkeringsangivelser. OBS! Står bilen på gatuparkering ansvarar hyrestagare för att bilen efter återlämning ska kunna stå där i minimum 24h. 

Parkerar du bilen olagligt är det ditt ansvar att betala eventuella böter eller avgifter till följd av olaglig parkering.  

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss