Jag har ingen smartphone - kan jag ändå boka en Nyckelfri bil?

Nej, du bör inte boka en nyckelfri bil om du inte har tillgång till en smartphone. 

Bokningen går att genomföra via GoMore's hemsida, men för att fullgöra en nyckelfri bokning och få tillgång till hyrbilen behöver du en smartphone med GoMore-appen installerad samt tillgång till internet. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss