Inför överlämning av bil

Förbered din bil inför uthyrning genom att se till att den är ren och har bränsle. Enklast för hyrestagare är att alltid lämna bilen fulltankad för att då säga att personen ska tanka fullt inför återlämning.

När hyresperioden närmar sig rekommenderar vi dig som bilägare att gå igenom bilen för att notera befintliga skador i appen samt för att se till att bilen är redo inför överlämning till hyrestagaren.
Tillsammans med hyrestagaren ska du gå igenom hyreskontraktet vid upphämtning av bil. Kontraktet finns endast tillgängligt för dig som bilägare. Absolut enklast är att använda vår app där du klickar på Påbörjahyresperiod under aktuell bokning för att börja fylla i hyreskontraktet. Kom ihåg att både du och hyrestagaren ska signera hyreskontraktet innan bilen körs iväg.
Om du som bilägare inte har möjlighet att närvara vid upphämtning/återlämning av bilen kan du lägga till en meduthyrare som hjälper dig med det och signerar kontraktet i ditt ställe.
Däremot måste hyrestagaren som bokat bilen vara samma person vid både upphämtning och återlämning av bilen. 
Läs mer här vad som gäller för avbokning.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.