Under hyresperioden och återlämning av bil

Under hyresperioden kan hyrestagaren välja att skicka en förfrågan om hyresförlängning till bilägaren. På samma sätt som en ny hyresförfrågan kan bilägaren välja att acceptera eller neka denna. Förlängning av tid är först giltig efter att bilägaren har accepterat förfrågan om förlängning. Om förfrågan om att förlänga uthyrningen nekas eller ej besvaras gäller originaltiden för bokningen. Bilägaren har alltid rätt att neka en förlängning. 

När det är dags att avsluta hyresperioden så görs detta på samma sätt som vid hyresperiodens början. I hyreskontraktet noteras sådant som mätarställning, bränslenivå, extra avgifter (så som t.ex. tullavgifter och böter) samt eventuellt nytillkomna skador. Nya skador dokumenteras skriftligt i hyreskontraktet tillsammans med fotografier. Kom ihåg att båda parter är ansvariga för att granska och signera hyreskontraktet. 

Om hyrestagaren är försenad till återlämning skall även detta noteras i hyreskontraktet. 

Om olyckan är framme finns instruktioner här på hur hyrestagaren bör gå tillväga.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss