Under hyresperioden och återlämning av bil


Förlängning av hyresperiod

Under hyresperioden kan hyrestagaren välja att skicka en förfrågan om hyresförlängning till bilägaren. Detta görs enkelt under fliken "Bokningar" i hyrestagarens profil. På samma sätt som vid en ny hyresförfrågan kan bilägaren välja att acceptera eller neka ändringen. Förlängningen är först giltig efter att bilägaren har accepterat den uppdaterade förfrågan. Om förfrågan om att förlänga uthyrningen nekas eller ej besvaras gäller originaltiden för bokningen. Bilägaren har alltid rätt att neka en förlängning. 

Observera att en bil alltid bör återlämnas i tid, bland annat för att försäkringen skall omfatta hela hyresperioden. Om en sen återlämning förväntas skall hyrestagaren i första hand begära en förlängning som bilägaren behöver acceptera. Om en hyresperiod inte förlängs och en bil återlämnas sent tillkommer förseningsavgift

Återlämning

Innan återlämning bör hyrestagaren se till att städa ur, tanka och kontrollera utrymmen på bilen. En fin bil ger glada bilägare och fina omdömen på GoMore! 

När det är dags att avsluta hyresperioden görs detta på samma sätt som vid hyresperiodens start. Om det under hyresperioden uppstår några extrakostnader är hyrestagaren ansvarig för betalning samt för att meddela bilägaren om dessa. I hyreskontraktet noteras sådant som mätarställning, bränslenivå, extra avgifter (så som tullavgifter och böter) samt eventuellt nytillkomna skador. Nya skador dokumenteras skriftligt i hyreskontraktet tillsammans med fotografier. Kom ihåg att båda parter är ansvariga för att granska och signera hyreskontraktet. 

Om olyckan är framme under hyresperioden finns instruktioner här på hur hyrestagaren bör gå tillväga. Om en skada uppstått ber vi hyrestagaren fylla i en skadeanmälan i efterhand. Läs mer om hur det fungerar här!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.