Innan du lägger upp din bil

Att vara medlem hos GoMore är gratis. Det är endast när du hyr ut din bil som GoMore's s serviceavgift tillkommer. Allt om vår serviceavgift hittar du här.

Alla bilar som läggs upp på GoMore måste uppfylla våra krav på bilar. Innan du lägger upp din bil kan det också vara bra att hålla koll på vad som gäller angående skatt på inkomst från GoMore.

För att få hyra ut sin bil i Sverige krävs biluthyrningstillstånd. Detta ingår när du som privatperson hyr ut din bil hos GoMore. För företag, läs här.

Du kan vid skapandet av din bilprofil välja att tillåta husdjur i din bil. Skriv i sådana fall ut detta i din bilprofil. Hyrestagare som vill ha med husdjur behöver annars fråga om det innan du godkänner förfrågan. 

Rökning är, om inte annat anges av bilägaren, förbjudet i alla bilar på GoMore. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.