Guide till att hämta och lämna hyrbil

Inför upphämtning

När det är dags att hämta upp bilen som du bokat finns det ett par steg som du som hyrestagare bör hålla koll på för att känna dig bättre förberedd:

1. Ta med dig körkort när du ska hämta upp bilen. Om du har en extraförare tillagd i bokningen ska denna person också ha körkort redo att visa upp.

2. Håll gärna god dialog med bilägaren via meddelanden i GoMore-appen/hemsidan så ni enkelt kan mötas upp för överlämning av bilen.

3. Bilen finns inom området som visas i bilprofilen. Exakt adress skickades ut i bokningsbekräftelsen från GoMore i samband med att bokningen accepterades av bilägaren.

4. När du möter upp bilägaren ska hen starta hyreskontraktet. Om du hyr en Nyckelfri bil finner du instruktioner här! Hyreskontraktet finns tillgängligt i bilägarens app där bilägaren klickar på "Påbörja hyreskontrakt" (eventuellt kan pappersversion också användas). Bilägaren kommer då behöva fylla i uppgifter innan bilen överlämnas till dig. I hyreskontraktet fylls följande information i av bilägaren:

  • Körkort - Bilägaren kommer bli ombedd att kontrollera ditt körkort för att se att du är samma person som du uppgett dig för att vara vid bokning. Sedan ska bilägaren fotografera ditt körkort för att detta ska registreras i hyreskontraktet. Om ni är flera personer som ska köra bilen (måste vara tillagd som extraförare i bokningen och kan inte göras på plats) ska dessa personer också uppvisa körkort för bilägaren. Om du inte kan uppvisa körkort har bilägaren rätt att neka uthyrningen på plats. Obs! Bilden på ditt körkort syns enbart internt hos oss på GoMore och informationen visas inte på något annat ställe än i hyreskontraktet (undantag vid skadeärenden där informationen skickas vidare till Moderna Försäkringar).
  • Eventuella existerande skador eller anmärkningar - Hyrestagare och bilägare ska gemensamt gå igenom bilens befintliga skick och fotografera samt notera eventuella skador som bilen har vid utlämning.
  • Bränslenivå - Bilens nuvarande bränslenivå ska registreras i hyreskontraktet (görs i %). Du som hyrestagare tankar sedan upp bilen till samma nivå innan bilen lämnas tillbaka. Exempel: Är bilen fulltankad vid upphämtning ska bilen vara fulltankad vid återlämning. Om bränslenivån inte är 100% vid upphämtning rekommenderar vi att ta bild på instrumentpanelen för att hyrestagaren enklare ska kunna tanka till samma nivå inför återlämning.
  • Mätarställning - Bilägaren registrerar bilens mätarställning som visas på instrumentbrädan inne i bilen. Detta görs för att kilometer ska registreras korrekt.

5. Efter att hyreskontraktet har fyllts i ska både du och bilägaren signera i appen innan bilen lämnas ut till dig som hyrestagare. Tänk på att du som hyrestagare är ansvarig för att signera kontraktet, inte eventuella extraförare eller medpassagerare. Bilägaren kan däremot be en vän att hjälpa till med överlämning av bil.

6. Fråga bilägaren om eventuell annan information som du som hyrestagare bör veta om bilen innan du åker iväg. Detta kan exempelvis vara hur vissa funktioner på bilen fungerar etc.

7. Nu är du redo att påbörja din hyresperiod med oss på GoMore. Kör försiktigt!

Inför återlämning

1. Innan du lämnar tillbaka bilen är det viktigt att du har fullföljt följande:

  • Tanka bilen till samma bränslenivå som den hade vid upphämtning.
  • Se till att bilen är i samma skick som vid upphämtning. Detta innebär att om bilen var nytvättad vid upphämtning ska bilen vara nytvättad vid återlämning, både invändigt och utvändigt. 

2. Bilen ska återlämnas på samma adress som vid upphämtningstillfället, om inget annat har avtalats med bilägaren.

3. När du möter upp med bilägaren ska hyreskontraktet avslutas i bilägarens app. Du som hyrestagare går tillsammans med bilägare igenom följande punkter som ska registreras i appen:

  • Rapportera eventuella nytillkomna skador - Bilägare och hyrestagare ska på nytt gå igenom bilens skick för att se att bilen är i ett godkänt tillstånd. Om skador har uppkommit under hyresperioden (såsom repor, fälgskador, bucklor) ska dessa noteras och fotograferas i hyreskontraktet. När hyreskontraktet sedan avslutas får GoMore automatiskt besked om skadan och kommer kontakta båda parter inom kort för vidare hantering. 
  • Bränslenivå - Bilägaren registrerar nuvarande nivå i appen. Om bränslenivån inte uppkommer till samma nivå som vid upphämtning ska bilägare och hyrestagare komma överens om ersättningskostnad beroende på storlek av bilens tank. Vi rekommenderar att utgå från dagspriset för drivmedel gånger antal förbrukade liter. Kostnaden kan sedan läggas till i hyreskontraktet som extrakostnad. Du som hyrestagare debiteras därmed för kostnaden och bilägare får ersättning för bränsle. Debiteringen sker på registrerat betalkort som användes vid bokningen efter att hyreskontraktet är signerat och avslutat.
  • Mätarställning - Bilägaren skriver in ny mätarställning i appen. Om bilen har kört fler kilometer än vad som är inkluderat i hyreskontraktet tillkommer en extrakostnad för detta då bilägaren har rätt till ersättning för slitage. Du kan läsa mer om hur pris för överskridna kilometer fungerar här!
  • Eventuella extrakostnader - Om du som hyrestagare tillsammans med bilägaren kommit överens om eventuella extrakostnader kan detta registreras i hyreskontraktet, så debiterar vårat system det från hyrestagarens betalkort automatiskt. Exempelvis om ni vet att det tillkommit kostnader under hyresperioden så som en summa för trängselskatt eller liknande.

4. När hyreskontraktet är ifyllt signerar både du och bilägaren kontraktet och hyresperioden blir då avslutad. Båda parter kommer motta ett mail med en uppsummering av uthyrningen baserat på hyreskontraktet.

5. Glöm inte att ta en extra check i bilen så du inte glömmer något!

Vi hoppas att uthyrningen har gått bra! Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna vår support på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-16.00 på telefon 0313 045 666 eller maila oss på support@gomore.se så svarar vi dig så fort vi kan!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss