Guide till bra bilddokumentation vid nyckelfri uthyrning

Varför ska jag ta bilder av bilen före och efter varje uthyrning?

Bilddokumentation är en viktig del av Nyckelfri och är ett avgörande verktyg vid behandling av eventuella tvister mellan hyrestagare och bilägare. Som hyrestagare är du ansvarig för att säkerställa god bilddokumentation under upphämtning och återlämning av bilen.

Innan du hyr en nyckelfri bil ska du installera GoMore's app till iOS eller Android. Appen kommer att guida dig genom ett digitalt hyreskontrakt där du ska ladda upp åtta bilder på bilen, tagna från åtta olika vinklar. Både ett startkontrakt vid upphämtning och slutkontrakt vid återlämning görs. 

Vad gör jag om jag inte kan ladda upp bilder i hyreskontraktet?

Det är ett krav att bilen dokumenteras från alla åtta vinklar med hjälp av tydliga bilder i hög kvalitet och med bra belysning.

Om du inte kan ladda upp bilder i hyreskontraktet eller om dessa inte kan laddas upp med hög kvalitet, bra belysning och god detaljnivå ska du ta bilder runt bilen i enighet med de åtta vinklar som beskrivs i hyreskontraktet. Bilderna måste sedan lagras på din telefon i minst 30 dagar.

Det är viktigt att du som hyrestagare kan dokumentera bilens skick före och efter din hyresperiod eftersom dessa bilder är den primära dokumentationen i eventuell behandling av tillkommande skador. Vid tveksamhet, ta alltid bilder för att säkerställa att du har den dokumentation som kan behövas vid en skada. 

GoMore rekommenderar:

Förutom de bilder som laddats upp i hyreskontraktet rekommenderar vi alltid att hyrestagare tar flera, detaljerade, invändiga och utvändiga bilder från olika vinklar.

Dessa bilder omfattar, men är inte begränsade till:

Invändiga bilder

  • Baksäten och framsäten som visar renlighet och/eller invändiga skador (fläckar, hål, repor etc.)
  • Andra skador i bilens kabin

Utvändiga bilder

  • Om det är mörkt ute är det hyrestagarens ansvar att köra bilen till en plats med god belysning som gör att du kan ta detaljerade bilder av hög kvalitet (t.ex. vid en lyktstolpe, bensinstation etc). Bilderna måste sedan lagras på hyrestagarens telefon i minst 30 dagar efter avslutad hyresperiod.
  • Närbild av eventuella fysiska skador på bilen (repor, bucklor, sprickor etc.)
  • Närbild av däck och stötfångare
  • Tydliga och väl upplysta bilder av alla delar av bilen som kan ha en befintlig skada

Ta alltid bilder med telefonen i ett horisontell läge och se till att dokumentera samma del av bilen både före och efter hyresperioden. Detta så att bilens skick före och efter enkelt kan jämföras.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss