Hyra ut företagsregistrerad bil/kommersiell uthyrare

Om du hyr ut din företagsbil via oss på GoMore är det viktigt att du är medveten om vad som gäller rent försäkringsmässigt under uthyrningar.

När du hyr ut din företagsbil ansvarar du för att din egna försäkring täcker om en skada uppstår under uthyrningsperioden. Vid ett eventuellt skadetillfälle kan vi på GoMore assistera och medla mellan dig och hyrestagaren, men du som bilägare ansvarar för att hantera skadan med ditt försäkringsbolag. Vägassistans ingår ej! Om en skada uppstår behöver du notera skadan i hyreskontraktet när bilen återlämnas och sedan anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Vi kan hjälpa dig att ta självriskkostnaden/reparationskostnaden vidare med hyrestagaren till ett maxbelopp av 7.500 kr som motsvarar priset för självrisk vid privatregistrerad bil. Du mailar då in kvitto eller självriskbrev till oss på GoMore eller kontaktar hyrestagaren direkt. Hyrestagaren kan inte lägga till självriskreducering vid bokning av företagsägd bil.

Kom ihåg: GoMore's serviceavgift uppkommer till enbart 10% istället för 20% för företagsregistrerade bilar då din egna försäkring används vid eventuellt skadetillfälle.

Även om bilen är företagsregistrerad måste bilen uppfylla följande krav för att kunna finnas på GoMore's plattform: 

  • Bilen ska på förhand ha en gällande helförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti)
  • Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort)
  • Bilens marknadsvärde får inte överstiga 1 milj. kr
  • Bilens totala körsträcka får inte överstiga 250 000 kilometer
  • Bilen får inte vara äldre än 15 år räknat från första registreringsdatum

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss