Hyra ut företagsregistrerad bil/kommersiell uthyrare

Om du hyr ut din företagsbil via oss på GoMore är det viktigt att du är medveten om vad som gäller rent försäkringsmässigt under uthyrningar.

När du hyr ut din företagsbil ansvarar du för att din egna försäkring täcker om en skada uppstår under uthyrningsperioden. Vid ett eventuellt skadetillfälle kan vi på GoMore assistera och medla mellan dig och hyrestagaren, men du som bilägare ansvarar för att hantera skadan med ditt försäkringsbolag. Vägassistans ingår inte via GoMore utan är något du som bilägare bör se till finns inkluderat i din egna försäkring så att hyrestagare kan utnyttja detta vid behov. Om en skada uppstår behöver du notera skadan i hyreskontraktet när bilen återlämnas och sedan anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Vi kan hjälpa dig att ta självriskkostnaden/reparationskostnaden vidare med hyrestagaren till ett maxbelopp av 7 500 kr som motsvarar priset för självrisk vid privatregistrerade bilar. Du mailar då in kvitto eller självriskbrev till oss på GoMore eller kontaktar hyrestagaren direkt.

Kom ihåg: GoMore's serviceavgift uppkommer till enbart 10% istället för 20% för företagsregistrerade bilar då din egna försäkring används vid eventuellt skadetillfälle.

Vid uthyrning av företagsbil ansvarar du själv för att inneha all nödvändig dokumentation och tillstånd för uthyrning. Här ber vi att få hänvisa till Transportstyrelsen eller Biluthyrarna Sverige vid frågor.

Även om bilen är företagsregistrerad måste den uppfylla följande krav för att kunna hyras ut på GoMore's plattform: 

  • Bilen ska på förhand ha en gällande helförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti)
  • Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort)
  • Bilens marknadsvärde får inte överstiga 1 milj. kr
  • Bilens totala körsträcka får inte överstiga 350 000 kilometer
  • Bilen får inte vara äldre än 18 år räknat från första registreringsdatum

Vi rekommenderar dig att läsa mer om uthyrning för företagsägda bilar samt kommersiell uthyrning i våra villkor som du hittar här, under paragraf 3.2.3

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss