Extra förare

Hos många andra leasingföretag tillåts inte fler personer att köra bilen när det kommer till privatleasing, men vi på GoMore tror på att det underlättar för dig att få denna möjlighet så länge det görs enligt villkoren.

När det gäller leasingavtal för perioden 1-6 månader så läggs en extra förare till i samband med att du lägger ordern, detta gör du med andra ord som ett tillval.

När det gäller leasingavtal för perioden 24-36 månader så är extra förare redan inkluderat i månadspriset som du kan se under våra erbjudanden. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.