Hur fungerar service av leasingbil?

Vi vet att service är obekvämt och dyrt när det kommer till många bilmärken. Vi vet också vikten av att serva sin bil regelbundet. Därför har vi valt att inkludera det i våra leasingavtal, för att underlätta för dig som leasingtagare. 

Varje bil har ett individuellt serviceintervall. I många fall har bilen både ett milintervall och ett årsintervall. Bilen behöver servas när den första av dessa gått ut. Vi erbjuder gratis service samt hjälp med bokning av tid, men det är ditt ansvar som leasingtagare att se till att bilen servas när den ska.

Notera att LeasePlan inte godkänner service som utförts privat. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.