Besparing CO2-utsläpp

När vi delar bil istället för att köpa en ny bil hjälper vi klimatet. Bildelning minskar nämligen de totala CO2-utsläppen från personbilstransport. Exakt hur mycket CO2 vi sparar genom bildelning kan räknas ut på flera sätt med olika antaganden. 

I varje profil på GoMore finns ett angivet tal som ger en indikation på hur många kilo CO2 användaren har sparat genom att dela bil. Talet baseras på hur mycket CO2 personen har sparat genom att använda en annans bil i jämförelse med att köpa en egen bil.

Våra antaganden samt synsättet på hur vi kan beräkna CO2 kan självklart diskuteras. För att möjliggöra diskussion och tillsammans skapa en förståelse för hur bildelning skapar en positiv effekt på CO2-utsläppen beskriver vi nedan detaljerna bakom vår uträkning.

CO2-besparing genom biluthyrning

Genom att hyra bilar av varandra istället för att alla har sin egna bil kan vi klara oss på färre bilar och därmed spara den största delen av CO2-utsläppen som uppkommer för en bil, nämligen vid tillverkningen. Våra CO2-uträkningar är baserade på delandet av bilar i jämförelse med CO2-utsläpp vid tillverkning.

Vi utgår från följande:

  • Genom att en hyrestagare använder en redan befintlig bil när de hyr bil via GoMore kan en procentandel av en ny bil besparas.
  • En bil har i genomsnitt ett visst antal aktiva dagar under sin livslängd.
  • Om en befintlig bil delas 1 dag och bilar i genomsnitt har 100 aktiva dagar under sin livslängd så sparar vi 1% av en ny bil och därmed 1% av CO2-utsläppen vid produktionen av en ny bil.
  • Det vi sparar fördelas lika mellan hyrestagare och bilägare på deras profiler på GoMore.

Följande antaganden har gjorts i beräkningen:

En bils livslängd Antaganden
Antal år en bil i genomsnitt används 14,2
Antal dagar per år 365
I genomsnitt andelen aktiva dagar* 8%
Antal aktiva dagar under en bils livslängd 14,2*365*8% = 415
CO2-utsläpp från biltillverkning
Kg CO2 från tillverkningen av en bil i genomsnitt 8 000
Kg CO2 från tillverkningen av batteri till en elbil och laddhybrid i genomsnitt 5 400
Kg CO2 från produktionen av en genomsnittsbil i allt** 9 080
Kg CO2-utsläpp per aktiv dag under en bils livslängd 9 080 / 415 = 21,9
*Antal dagar om året som den mest aktiva hyrestagaren på GoMore (topp 5%) använder en bil. De bilar som inte blir producerade pga att hyrestagare hyr istället för att köpa bil skulle troligtvis bli använda i samma utsträckning vad gäller antal dagar om året.
**Uträkningen antar att elbilar och hybrider utgör 20% av nybilsförsäljningen under 2021, varav CO2 från tillverkningen av batterier växer med 20%, dvs 20% * 5 400 = 1 080.

RESULTAT:

Om en bil hyrs ut 1 dag sparas således 21,9 kg CO2 och hyrestagare och bilägare har var för sig sparat 11,0 kg CO2 som blir synligt på deras profiler på GoMore. 

Notera att 1 dag beräknas som en kalenderdag när bilen används. Det betyder att är en uthyrning på 25 timmar så räknas det som 2 dagar.


Källor: 

1. Statistics Denmark (2018). New cars last 1.6 years less than ten years ago
2. The Climate Council (2018, page 17). How climate-friendly are electric cars compared to
petrol and diesel cars?
3. Zetland (2017). Why electric cars are always green (and how they can be even greener)
4. The Danish Car Importers (2020). 2020 became the green turning point for car sales
5. The Economic Councils (2018). Documentation of car model
6. Niras (2020, page 18) on the basis of the Danish Energy Agency (2016, page 59). Energy
Statistics 2016

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.