Helförsäkring

När du leasar en bil via GoMore ingår motsvarande en helförsäkring i ditt avtal. 

Försäkringen är bunden till bilen och ingår i din leasingkostnad. Det är vår leasingpartner som står för försäkringen samt ser till att den aktiveras när bilen levereras. 

I försäkringen ingår en ansvarsförsäkring, trafikförsäkring samt vagnskadegaranti. Det tillsammans motsvarar en helförsäkring. Vid långtidsleasing med LeasePlan kommer din halvförsäkring att täckas av Euro Insurance, vilket är LeasePlans egna försäkringsbolag. Vagnskadegarantin täcks av bilmärket och är därmed märkesspecifik.

Beroende på bilmärke kan din självrisk variera. Du hittar mer specifik information kring vad självrisken ligger på under “Detaljer” på respektive bilerbjudande. Anledningen till att självrisken kan vara ett spann, exempelvis 1000-2000 kr, är för att det beror på hur omfattande skadan på bilen är. För vissa bilmärken kan du även välja att lägga till självriskreducering, det väljer du i så fall som tillval när du går vidare med din beställning.

När du delar din bil via GoMore är det GoMore’s uthyrningsförsäkring som reglerar eventuella skador som uppkommer under perioden bilen hyrs ut. Skulle det alltså mot förmodan ske en skada under en hyresperiod är det hyrestagaren som står ansvarig och kommer få betala en självrisk för att åtgärda skadan. Läs gärna mer om vår uthyrningsförsäkring här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss