Förlängning av hyresperiod och försenad återlämning

Hyrestagaren är ansvarig för att återlämna bilen på avtalad tid eller förlänga hyresperioden om det är nödvändigt. Kom ihåg att bilägaren kan behöva använda bilen själv eller att en annan hyrestagare har bokat bilen efter dig.

När en hyresperiod har startat kan hyrestagaren skicka en förfrågan om att förlänga hyresperioden.* En förlängning görs antingen via vår app eller hemsida genom att gå in på aktuell bokning och klicka på “Förläng hyresperioden”. Det är inte möjligt för bilägaren att förlänga en hyresperiod eller att förlänga en hyresperiod som inte har startat än. För mer information om hur du som hyrestagare ändrar i en bokning som inte startat än, läs här.

När en förfrågan om förlängning är gjord mottar bilägaren automatiskt den och kan då välja att antingen acceptera eller neka förlängningen. En förlängning är enbart giltig om bilägaren accepterar förfrågan. Om förlängningen blir nekad måste hyrestagaren återlämna bilen senast vid den tidpunkt då den ursprungliga hyresperioden tar slut.

Om en förlängning inte har accepterats och bilen återlämnas för sent kommer hyrestagaren bli debiterad en avgift för försenad återlämning.

Avgifter vid försenad återlämning
0 till 15 min sen Ingen avgift
15 min till 24 timmar sen 0,7% av bilens dagspris (justerat för dynamisk prissättning) per minut, inklusive de första 15 minuterna av försening
Mer än 24 timmar sen Avgift för de första 24 timmarna
+ Bilens dagspris per påbörjat dygn
+ GoMore’s administrationsavgift på 500 kr per påbörjat dygn

Förseningar beräknas baserat på minuten som hyreskontraktet startade och GoMore’s vanliga serviceavgifter gäller för både hyrestagare och bilägare. Extra hyresintäkter överförs till bilägaren, exklusive GoMore’s serviceavgift, när pengarna har blivit inhämtade från hyrestagaren.

Hyrestagaren eller bilägaren måste kontakta GoMore senast 24 timmar efter att hyresperioden har avslutats om förseningsavgiften anses vara felaktigt debiterad. 

Om en bil är försenad till återlämningen och bilägaren inte kan få tag på hyrestagaren måste bilägaren kontakta GoMore antingen på 0313 045 666 eller support@gomore.se. Kontakta oss på vår mailadress om det är utanför våra öppettider så följer vi upp på ärendet och återkommer så snart som möjligt.

* En hyresperiod kan förlängas från 1 timme och upp till 30 dagar. Den totala hyresperioden, inklusive förlängningen, får inte överstiga 30 dagar. 150 km adderas i bokningen för varje extra dygn som hyresperioden förlängs med. Rabattkuponger och GoMore-poäng kan inte användas som betalning för en förlängning. Dessutom tillämpas inte periodrabatter på förlängningar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss