Extra bilförare under hyresperioden

Det är möjligt att lägga till en extra bilförare i bokningen. Det ska i sådana fall göras i samband med att bilen bokas eller genom att klicka på Ändra din bokning i bokningsförfrågan. Du kan lägga till extra bilförare i bokningen fram till att hyresperioden startar. Hyrestagaren ansvarar för att extraförare står angiven i bokningsbekräftelsen. Både hyrestagaren och extraföraren måste uppfylla GoMore's försäkringsvillkor och krav på bilförare som inkluderar följande:  

  • Ha ett giltigt körkort för körning i Sverige
  • Vara minst 21 år gammal eller 25 år gammal för så kallad premiumbilar (angivet av GoMore)
  • Ha haft körkort i minst 1 år

Det är hyrestagaren som står som ytterst ansvarig för bilen under hyresperioden samt betalning av eventuell självrisk i samband med en skada. 

Extra bilförare kan inte hämta bilen utan att hyrestagaren är med, då det är hyrestagaren som ska signera hyreskontraktet. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.