Vilket skick kan jag förvänta mig att bilen är i?

Samtliga bilar genomgår en noggrann kvalitetskontroll av DEKRA.

Endast mindre kosmetiska skador accepteras.

Om du ska leasa en Nissan Leaf har du alltid möjlighet att se test-protokoll på den specifika bilen som du är intresserad av innan du skriver på ditt avtal, för att därmed få en bättre översikt av bilens kvalitet och skick. Detta gäller inte för andra bilar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.