Bekräfta bokning

När du mottar bokningsförfrågningar är det viktigt att du ser till att svara så snart du har möjlighet, annars kan det påverka din svarstid och synlighet i sökfältet negativt. Många hyrestagare skickar bokningsförfrågningar till flera bilägare på samma gång - så kom ihåg att första bilägare till kvarn får uthyrningen!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.