Redigering/avbokning av skjuts som bilförare

Du kan se alla dina skjutsar inklusive skjutsförfrågningar i din skjutsöversikt. Från skjutsöversikten kan du redigera skjutsar som ännu inte har bokats eller ta bort (annullera) skjutsar. Det är dock viktigt att komma ihåg att annullering av skjuts kan försätta dina medresenärer i en jobbig sits. Om du har inbokade passagerare på din skjuts så är det därför viktigt att du förklarar för dem anledningen till varför du ställer in skjutsen. 

OBS: om du har valt att motta onlinebetalning på din skjuts måste du betala serviceavgift om du ställer in skjutsen mindre än 3 timmar för skjutsens avgång. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss