Avbokning av skjuts som passagerare

Du avbokar din skjuts online via din skjutsöversikt. Som passagerare kan du avboka en skjuts upp till 24 timmar innan avgång utan avgift.

Om du som passagerare avbokar mellan 24 och 3 timmar innan avgång så betalar du 50% av priset på skjutsen i avgift till föraren.

Som passagerare kan du inte avboka en skjuts mindre än 3 timmar innan avgång. 

Notera att avbokningsreglerna enbart gäller för bekräftade bokningar. Obekräftade förfrågningar kan alltid annulleras utan avgift.

Som förare kan du redigera en skjuts som ännu inte har blivit bokad, alternativt ta bort den/avboka skjutsen. Var uppmärksam på att en avbokning kan sätta dina medresande i en svår situation. Om du har inbokade passagerare så kom ihåg att ge dem en förklaring till varför skjutsen ställs in.

Vi drar pengarna för skjutsen från passageraren 24 timmar efter att den har ägt rum. Om skjutsen har blivit inställd av föraren av en eller annan anledning så ska detta meddelas till GoMore inom dessa 24 timmar. Vi annullerar då betalningen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss