Försäkring för utlandskörning

Om du vill köra utomlands under din hyresperiod behöver du först kontrollera att bilägaren accepterar denna typ av körning.

Respektive bilägare kan ändra dessa inställningar under sin bilprofil. Den uthyrningsförsäkring vi har ihop med Omocom gäller därefter för utlandet (se krav nedan) men för att den ska vara giltig måste hyrestagaren lägga till utlandskörning under Hyresdetaljer i bokningsprocessen. Endast om bilägaren har godkänt att bilen får köra utomlands är det möjligt att lägga till det vid bokning. Hyrestagaren kan även i ett senare skede ändra i sin bokning och lägga till denna tilläggsförsäkring. Det går att göra fram till att hyresperioden börjar och bilägaren måste då godkänna tillägget innan det är giltigt och bilen kan köras utomlands.

Det är tillåtet att köra i alla EU/ESS-länder samt Schweiz. Vänligen se vilka länder som är inkluderade genom att läsa mer hos Trafikförsäkringsföreningen här!

Så här ser utlandstillägget ut under Hyresdetaljer när du skapar din bokning i appen:

Så här ser det ut i appen när du ändrar och lägger till utlandsförsäkring i efterhand i din bokning (Obs! Måste göras innan hyresperioden har börjat):

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.