Inkluderade och köp av extra kilometer

Hur många kilometer ingår i min bokning?

När du hyr bil på GoMore ingår 200 km/dygn. Du ser totalt antal inkluderad kilometermängd i steg 1 av bokningsprocessen.

Kan jag köpa till extra kilometer?

Ja! Om du önskar att köra längre än de kilometer som är inkluderade rekommenderar vi dig att lägga till detta när du gör en bokning. Priser för extra kilometer ser du i steg 1 vid bokningsprocessen och kan variera mellan bilar. Prisintervallen för extra kilometer är mellan 1 kr -1,5kr/km och bestäms av bilägaren. Vet du med dig på förhand att du ska köra en längre sträcka rekommenderar vi dig att lägga till extra kilometer i förväg när du gör din bokning för att bilägaren ska få en större medvetenhet om bokningen och sträckan som bilen förväntas köra.

Vad händer om jag kört mer än den totala kilometermängden i min bokning?

Har du inte köpt extra kilometer men kör mer än det som varit inkluderat har bilägaren rätt till betalning per extra tillkommen kilometer vid tillbakalämning av bilen. Priset för extra kilometer som betalas i efterhand är 50% dyrare än om du lagt till det vid bokning. Exempelvis, om extra kilometer kostar 1 kr/km vid bokningstillfälle ska hyrestagare betala 1,50 kr/km vid återlämning om inte extra kilometer registrerats vid bokning. När det kommer till mer exklusiva bilar är priset för extra kilometer som betalas i efterhand 40% dyrare än om du lagt till det vid bokning. GoMore tar även ut en serviceavgift vid betalning av extra kilometer som registreras i efterhand. 

Hur räknas antal körda kilometer ut efter en uthyrning?

För att rätt kilometermängd ska räknas ut är det viktigt att mätarställningen registreras i hyreskontraktet vid upphämtning och återlämning av bil. Tänk på att både bilägare och hyrestagare ska kontrollera att rätt siffror skrivits in i hyreskontraktet. Om pappersversionen används vid signering av hyreskontrakt skickar bilägaren in informationen om efterregistrering av kilometer till GoMore's support för hjälp med debitering. 

Hur debiteras eventuella extrakostnader om hyrestagaren kört för långt under uthyrningen? 

När statistiken från mätarställningen skrivits in i hyreskontraktet räknar GoMore's system automatiskt ut om hyrestagaren kört mer än den totalt inkluderade kilometermängden. Hyrestagaren kommer sedan att belastas av GoMore för denna extrakostnad inom 24 timmar efter avslutad hyresperiod. Debitering sker på på samma betalkort som användes vid bokningen. Hyrestagare får information om automatisk dragning för extra kilometer, både på sms och mail, där kostnaden står angiven. Om summan inte kan debiteras på hyrestagarens betalkort kommer båda parter att motta ett mail, då rekommenderar vi att hyrestagaren betalar bilägaren direkt (exempelvis via Swish). Om detta inte är möjligt kan ni kontakta oss på GoMore så kan vi hjälpa till att inhämta extrakostnaden från hyrestagaren och betala ut till bilägaren.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss