Regler för avbokning av hyresperiod

Regler för avbokning av privat biluthyrning 

För att skapa en god upplevelse för både bilägare och hyrestagare finns avbokningsregler och avgifter som gäller för samtliga bokningar. I det tillfälle en avbokning med avbokningsavgift genomförs går avgiften till den andra parten som kompensation. Avgiften varierar beroende på när avbokningen genomförs. 

Vid behov av avbokning av hyresperioden ska avbokning ske online, antingen på vår hemsida eller genom appen. Du kan se alla dina hyreskontrakt inklusive hyresförfrågningar under Bokningar och avbokar via Hyresdetaljer -> Avboka hyra.

Om en hyrestagare avbokar en hyresperiod

Som hyrestagare kan du alltid avboka och få pengarna i retur så länge du gör det 48 h innan hyresperioden skulle börjat. Väljer du att avboka med mindre än 48 h innan hyresperiodens start - exempelvis för att du inte behöver bilen eller har funnit en annan lösning - betalar du en avbokningsavgift där en del går till att kompensera en bilägare som reserverat bilen åt dig. 

Avgifter för avbokning varierar beroende på när avbokningen genomförs:

  Hyrestagare betalar Bilägare mottar
Mer än 48 h tills hyresperioden börjar  0 kr. 0 kr.
3-48 h tills hyresperioden börjar 25% av hyrans pris 25% av bilägares intäkt
Mindre än 3 h tills hyresperioden börjar eller om hyrestagare inte dyker upp 100% av hyrans pris 100% av bilägares intäkt

Om en bilägare avbokar en hyresperiod betalar bilägare på samma sätt en avbokningsavgift som går till dig som hyrestagare. Utöver fullständig återbetalning mottar du ytterligare kompensation i form av poäng på din GoMore-profil som du kan använda för att boka en annan bil. Vid avbokning återbetalas den del som du har rätt till direkt av vårt system och det tar mellan 1-3 bankdagar innan du mottar din återbetalning beroende på hur snabb din egna bank är på att hantera betalningen.

Observera att ovanstående regler enbart gäller för bekräftade bokningar. Obesvarade hyresförfrågningar kan alltid avbokas/nekas utan någon form av avgift.

Om en bilägare avbokar en hyresperiod

När du som bilägare accepterar en bokning på GoMore förväntas du hyra ut din bil till angiven hyrestagare och tidpunkt. Väljer du att vid ett senare tillfälle annullera bokningen, exempelvis för att bilen inte längre är tillgänglig eller för att du själv ska använda bilen, ska du betala en avbokningsavgift som kompensation gentemot hyrestagaren. Hyrestagaren mottar förutom full återbetalning så kallade GoMore Poäng som kan användas vid bokning av en ny bil. Avbokningsavgiften dras från ditt GoMore Saldo.

Avgifter för avbokning varierar beroende på när avbokningen genomförs:

  Bilägare betalar Hyrestagare mottar
Mer än 48 h tills hyresperioden börjar  75 kr. 75 GoMore Poäng och full återbetalning 
3-48 h tills hyresperioden börjar 150 kr. 150 GoMore Poäng och full återbetalning
Mindre än 3 h tills hyresperioden börjar eller om bilägare inte dyker upp   500 kr. 500 GoMore Poäng och full återbetalning 

Väljer du att avboka befintliga hyresperioder upprepade gånger kan GoMore välja att inaktivera din bil så att den inte längre kan hyras ut. 

Observera att ovanstående regler enbart gäller för bekräftade bokningar. Obesvarade hyresförfrågningar kan alltid avbokas/nekas utan någon form av avgift.

---

För bokningar som godkänts eller där hyrestagare skickat en förfrågan innan 29e juni 2020 gäller följande: 

För hyrestagare: Ingen avbokningsavgift samt full återbetalning för hyresperioden så länge avbokning görs 3h innan hyresperioden börjar. 

För bilägare: En bilägare har rätt att avboka samt neka en uthyrning fram tills upphämtning av bil. Ingen kompensation betalas ut till hyrestagare. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss