Regler för avbokning av hyresperiod

För att skapa en god upplevelse för både bilägare och hyrestagare finns avbokningsregler och avgifter som gäller för samtliga bokningar. I det tillfälle en avbokning med avbokningsavgift genomförs går avgiften till den andra parten som kompensation. Avgiften varierar beroende på hur långt innan hyresperioden avbokningen genomförs. 

Vid behov av avbokning ska det ske online, antingen via vår hemsida eller genom appen. Du kan se alla dina hyresperioder inklusive bokningsförfrågningar under Bokningar och avbokar genom att klicka på den bokning det gäller och sedan Avboka hyra.

Om en hyrestagare avbokar en hyresperiod

Som hyrestagare kan du alltid avboka och få pengarna i retur så länge du gör det 48 timmar innan hyresperioden börjar. Väljer du att avboka med mindre än 48 timmar innan hyresperiodens start, exempelvis för att du inte behöver bilen eller har funnit en annan lösning, betalar du en avbokningsavgift där en del går till att kompensera bilägaren som reserverat bilen åt dig. 

Avgifter för avbokning varierar beroende på när avbokningen genomförs:

  Hyrestagare betalar Bilägare mottar
Mer än 48 h till hyresperioden börjar 0 kr 0
24-48 h till hyresperioden börjar 25% av hyrans pris 25% av bilägarens intäkt
3-24 h till hyresperioden börjar 40% av hyrans pris 40% av bilägarens intäkt
Mindre än 3 h till hyresperioden börjar eller om hyrestagare inte dyker upp 100% av hyrans pris 100% av bilägarens intäkt

Om en bilägare avbokar en hyresperiod betalar bilägare på samma sätt en avbokningsavgift som går till dig som hyrestagare. Utöver fullständig återbetalning mottar du ytterligare kompensation i form av poäng på din GoMore-profil som du kan använda för att boka en annan bil. Vid avbokning återbetalas den del som du har rätt till direkt av vårt system och det tar mellan 1-3 bankdagar innan du mottar din återbetalning beroende på hur snabb din egna bank är på att hantera betalningen.

Observera att ovanstående regler enbart gäller för bekräftade bokningar. Obesvarade hyresförfrågningar kan alltid avbokas/nekas utan någon form av avgift.

Om en bilägare avbokar en hyresperiod

När du som bilägare accepterar en bokning på GoMore förväntas du hyra ut din bil till angiven hyrestagare och tidpunkt. Väljer du att vid ett senare tillfälle annullera bokningen, exempelvis för att bilen inte längre är tillgänglig eller för att du själv ska använda bilen, behöver du betala en avbokningsavgift som kompensation gentemot hyrestagaren. Hyrestagaren mottar förutom full återbetalning så kallade GoMore Poäng som kan användas vid bokning av en ny bil. Avbokningsavgiften dras från bilägarens GoMore Saldo.

Avgifter för avbokning varierar beroende på när avbokningen genomförs:

  Bilägare betalar Hyrestagare mottar
Mer än 48 h till hyresperioden börjar  75 kr 75 GoMore-poäng och full återbetalning 
24-48 h till hyresperioden börjar 150 kr 150 GoMore-poäng och full återbetalning
3-24 h till hyresperioden börjar 200 kr  200 GoMore-poäng och full återbetalning
Mindre än 3 h till hyresperioden börjar eller om bilägare inte dyker upp   500 kr 500 GoMore-poäng och full återbetalning 

Väljer du att avboka befintliga hyresperioder upprepade gånger kan GoMore inaktivera din bil så att den inte längre får hyras ut via plattformen.

Observera att ovanstående regler enbart gäller för bekräftade bokningar. Obesvarade hyresförfrågningar kan alltid avbokas/nekas utan någon form av avgift.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.