Skattefrågor

Behöver jag som bilägare skatta på min inkomst från uthyrningar via GoMore?

Ja, det du tjänar genom att hyra ut din bil via GoMore räknas som skattepliktig inkomst och ska redovisas i din deklaration som inkomst av kapital. 

Vart finner jag min totala inkomst från mina uthyrningar via GoMore?

En samlad översikt för dina intäkter finner du på följande sätt:

Via appen: Konto -> Saldo 

Via hemsidan: Klicka på din profilbild i högra hörnet -> Intjänat -> Intjänat

Har jag rätt till något skatteavdrag när jag deklarerar inkomsten?

Ja, du får göra ett milavdrag på 9 kr per mil som körts under uthyrningen. Antal körda mil under dina uthyrningar baseras på mätarstatistiken som skrivits in under varje uthyrning i hyreskontraktet. Kontakta GoMore Support i god tid inför deklaration så skickar vi statistiken på antal körda kilometer som registrerats för din bil under samtliga uthyrningar.

Du får inte göra avdrag för utgifter som är normalt betingade av innehavet av bilen, så som parkeringsplats. 

Vart i deklarationen registrerar jag min inkomst efter att jag har räknat bort milavdraget?

Överskottet av uthyrningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid Kapital, punkt 7.2.  Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket

Exempel på uthyrning av bil via GoMore:

Anna äger en personbil. Den står oftast parkerad på den garageplats som hon hyr. Anna annonserar därför bilen för uthyrning till privatpersoner för 350 kr/dag för de dagar hon inte använder bilen själv. 

Av dagspriset går 20 procent till GoMore, alltså 70 kronor per dag. Då får Anna förmedling av hennes bil, samt tillgång till en särskild tilläggsförsäkring som gäller vid varje uthyrning. Den som hyr Annas bil betalar själv för den bensin som går åt för körningen. Annas hyresinkomst blir alltså 280 kr/dag (350 kr - 70 kr). Hon hittar sin totala hyresinkomst på sin GoMoreprofil under Intjänat på hemsidan och under Saldo i appen. 

Anna lyckas hyra ut bilen sammanlagt 50 dagar under kalenderåret. Det ger en hyresinkomst på totalt 14 000 kronor (50 x 280 kr). Bilen har körts 500 mil under uthyrningarna. Anna får göra avdrag för slitage och värdeminskning med 9 kronor per mil. Hon kan inte visa att hon har haft en högre kostnad.

Så här räknar Anna ut sitt överskott av uthyrningen
Hyresinkomst 14 000 kr
Slitage/värdeminskning (500 mil x 9 kr per mil) - 4 500 kr
Summa   9 500 kr

Överskottet redovisar Anna vid punkt 7.2 på Inkomstdeklaration 1. Skatten på överskottet är 30 procent. Anna ska därför betala 2 850 kronor i skatt på uthyrningen (0,30 x 9 500).

Hur fungerar deklarationen om jag hyr ut som företagsprofil via GoMore? 

Om du har en företagsprofil hos oss så ska din GoMoreinkomst bokföras löpande. En rekommendation är att bokföra din inkomst som sekundär rörelseintäkt.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss