Skattefrågor

Det du tjänar genom att hyra ut din bil via GoMore räknas som skattepliktig inkomst och ska redovisas i din deklaration som inkomst av kapital. Du får bara göra avdrag för sådana utgifter som direkt hör ihop med uthyrningen, exempelvis för förmedlingsavgiften samt ett milavdrag på 9 kr per mil som körts under uthyrningen. Du får däremot inte göra avdrag för utgifter som är normalt betingade av innehavet av bilen, så som parkeringsplats.

Överskottet av uthyrningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid Kapital, punkt 7.2.  Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket

En samlad översikt för dina intäkter ser du under din Profil > Saldo> Se inkomst.

*Exempel på uthyrning av bil via GoMore.

Anna äger en personbil. Den står oftast parkerad på den garageplats som hon hyr. Anna annonserar därför bilen för uthyrning till privatpersoner för 350 kronor per dag de dagar hon inte använder bilen själv. 

Av dagspriset går 20 procent till GoMore, alltså 70 kronor per dag. Då får Anna förmedling av hennes bil, samt tillgång till en särskild tilläggsförsäkring som gäller vid varje uthyrning. Den som hyr Annas bil betalar själv för den bensin som går åt för körningen.

Anna lyckas hyra ut bilen sammanlagt 50 dagar under kalenderåret. Det ger en hyresersättning på totalt 17 500 kronor (50 x 350 kr). Bilen har körts 500 mil under uthyrningarna. Anna får göra avdrag för slitage och värdeminskning med 9 kronor per mil. Hon kan inte visa att hon har haft en högre kostnad.

Så här räknar Anna ut sitt överskott av uthyrningen
Hyresersättning 17 500 kr
Förmedlingsavgift (50 dagar x 70 kr) - 3 500 kr
Slitage/värdeminskning (500 mil x 9 kr per mil) - 4 500 kr
Summa   9 500 kr

Överskottet redovisar Anna vid punkt 7.2 på Inkomstdeklaration 1. Skatten på överskottet är 30 procent. Anna ska därför betala 2 850 kronor i skatt på uthyrningen (0,30 x 9 500).

För företag:

Om du har en företagsprofil hos oss så ska din GoMoreinkomst bokföras löpande. En rekommendation är att bokföra din inkomst som sekundär rörelseintäkt.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss