Skattefrågor

Behöver jag som bilägare skatta på min inkomst från uthyrningar via GoMore?

Ja, det du tjänar genom att hyra ut din bil via GoMore räknas som skattepliktig inkomst och ska redovisas i din deklaration som inkomst av kapital med en skatteprocent på 30%.

Vart finner jag min totala inkomst från mina uthyrningar via GoMore?

En samlad översikt av dina intäkter finner du inne på din GoMore-profil både via app och webb.

Har jag rätt till något skatteavdrag när jag deklarerar inkomsten?

Ja, om du hyr ut din bil så kan du få avdrag för ökat slitage med ett schablonbelopp om du inte kan visa att kostnaden är högre. Schablonbeloppet är 13 kronor per mil för inkomstår 2023. Du kan själv ladda ned denna översikt via din bilprofil och intäkter.

Du har även rätt att göra avdrag för utgifter som direkt hör ihop med uthyrningen, exempelvis GoMore Nyckelfri.

Du får däremot inte göra avdrag för utgifter som är normalt betingade av innehavet av bilen, så som parkeringsplats. 

Vart i deklarationen registrerar jag min inkomst efter att jag har räknat bort milavdraget?

Överskottet av uthyrningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid Kapital, punkt 7.2. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket

Exempel på uthyrning av bil via GoMore:

Anna äger en personbil. Den står oftast parkerad på den garageplats som hon hyr. Anna annonserar därför bilen för uthyrning till privatpersoner för 350 kr/dag för de dagar hon inte använder bilen själv. 

Av dagspriset går 20 procent till GoMore, alltså 70 kronor per dag. Då får Anna förmedling av hennes bil, samt tillgång till en särskild tilläggsförsäkring som gäller vid varje uthyrning. Den som hyr Annas bil betalar själv för den bensin som går åt vid körningen. Annas tjänar alltså 280 kr/dag (350 kr - 70 kr). Hon hittar sin totala intäkt på sin GoMore-profil under Intäkter.

Anna lyckas hyra ut bilen sammanlagt 50 dagar under kalenderåret. Det ger en intäkt på totalt 14 000 kronor (50 x 280 kr). Bilen har kört 500 mil under uthyrningarna. Anna får göra avdrag för slitage och värdeminskning med 13 kronor per mil. Hon har dessutom betalat 300 kr per månad för GoMore Nyckelfri, något hon får göra avdrag för.

Skatten Anna ska betala på intäkten är 30 procent.

Såhär räknar Anna ut vad hon ska deklarera:
Intäkt 14 000 kr
Schablonavdrag (500 x 13kr) -6 500 kr
GoMore Nyckelfri (300kr x 12 mnd) -3 600 kr
Intäkt efter avdrag: 3 900 kr
Skatt att deklarera på intäkt (0,3*3900 kr) 1080 kr

Anna redovisar detta vid punkt 7.2 på Inkomstdeklaration 1.


Hur fungerar deklarationen om jag hyr ut som företagsprofil via GoMore? 

Om du har en företagsprofil hos oss så ska din GoMore-inkomst bokföras löpande. En rekommendation är att bokföra din inkomst som sekundär rörelseintäkt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.