Fordonsskatt vid privatleasing

För alla leasingkontrakt över 12 månader ingår fordonsskatten i din leasingorder.

Under 12 månader, vid exempelvis 1-6 månader leasing så sköter Enterprise/Hertz faktureringen månadsvis för årsskatten. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss