Leasing: Färgval

Leasingbilarna levereras i enighet med de färger som står specificerade vid annons. Våra leasingpartners jobbar alltid för att bemöta eventuella önskemål. Kan önskemål inte mötas innanför utsatt leveransdatum, erbjuds annan färg eller annat leveransdatum. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss