Krav på bilar

För att registrera din bil för uthyrning via GoMore ska din bil uppfylla följande krav för att kunna omfattas av vår försäkring: 

  • Bilen ska vara privatägd/leasad via GoMore Leasing och registrerad för privat persontransport.
    (Obs: Alla privatleasade bilar som registrerades för uthyrning innan den 28 oktober 2020 är godkända för att hyras ut på GoMore. Därefter tillåts endast privatleasade bilar som leasas via GoMore Leasing)
  • Bilen får inte, varken på heltid eller på deltid, användas för affärsändamål såsom, men ej begränsat till, varu- och godstransporter.
  • Bilen ska på förhand ha en gällande helförsäkring i ett offentligt registrerat försäkringsbolag (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti)
  • Bilen får inte ha en totalvikt på över 3 500 kg (motsvarande gränsen för B-körkort).
  • Bilens marknadsvärde får inte överstiga 1 milj. kr.
  • Bilens totala körsträcka får inte överstiga 250 000 kilometer.
  • Bilen får inte vara äldre än 15 år räknat från första registreringsdatum.

För företagsregistrerade bilar: 

Har du en bil som är registrerad på ett företag är det tillåtet att använda GoMore för att hyra ut den under perioder som bilen inte används. Vår försäkring är då inte giltig under uthyrningen utan du måste själv ha en försäkring på bilen som tillåter uthyrning samt har samma villkor eller bättre än de villkor som finns i vår försäkring med en högsta självrisk på 7.500 kr. Läs mer om vad som gäller för företagsbilar här! 

Du hittar mer detaljerad information om våra krav som står beskrivna i Villkor för biluthyrning

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss