Återlämning / Köp

Skulle du önska att återlämna bilen kontaktar du din återförsäljare för att boka tid. Det finns information gällande vilket skick på bilen som klassas som godkänt på LeasePlans egna hemsida som du finner här

Inför återlämningen av din bil kan i vissa fall möjligheten att köpa ut bilen finnas. Om du är intresserad av det kontaktar du leasingbolaget med en förfrågan att få köpa ut bilen, vilket kan ske tidigast tre månader och senast 14 dagar innan kontraktet gått ut. Godkänner leasingbolaget att bilen får köpas av dig som leasingtagare kommer du att få ett priserbjudande från dem.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.