Skadeanmälan

Rapportering av skador som uppstår under hyresperioden

För att kunna reglera en skada via vår försäkring hos Omocom behöver försäkringsbolaget motta dokumentation och bevis som styrker att skadan tillkommit under en uthyrningsperiod. Försäkringen gäller för de bilar som uppfyller våra uthyrningsvillkor och inte är företagsregistrerade. För att GoMore ska kunna reglera en skada tillsammans med Omocom är det viktigt att både hyrestagare och bilägare följer nedanstående information. 

Vid upphämtning av bokad bil: 

Bilens skick och eventuella existerande skador ska noteras vid upphämtning där båda parter ansvarar för att eventuella skador dokumenteras. Gå igenom bilen utvändigt och invändigt noggrant. Ta gärna bilder och notera skador i hyreskontraktet, digitalt via appen eller via papperskontrakt. Appen kommer be dig att ta åtta bilder på bilen både vid upphämtning och återlämning för att enklare jämföra bilens skick. Vid upphämtning av Nyckelfri bil ansvarar hyrestagaren själv för att kontrollera bilens skick men bilägaren skall i förväg ha dokumenterat eventuella existerande skador via sin profil. 

Vid återlämning av bokad bil:

Vid återlämning är det viktigt att hyrestagare och bilägare återigen går igenom bilen noggrant där det är båda parters ansvar att ta bilder som tydligt visar bilens skick samt kontrollera och dokumentera eventuella nya skador i hyreskontraktet. Hyrestagaren ska därefter godkänna och signera hyreskontraktet och ansvarar för betalning av självrisk för nya skador som uppstått under hyresperioden. Precis som vid upphämtning ansvarar hyrestagaren på egen hand för denna process om bilen som hyrs är Nyckelfri. 

Så snart en ny skada noterats i hyreskontraktet kommer hyrestagare och bilägare bli kontaktade av GoMore för att få vidare instruktioner om skadeprocessen. Bilägaren ska fylla i vår försäkringsparter Omocom skadeanmälan som vi sänder ut en länk till via email. Bilägare får sedan information om verkstadsval och hyrestagare information om självrisk av Omocom. 

Vid notering av skador som inte dokumenterats i hyreskontraktet

Har en hyresperiod avslutats och ingen skada noterats i hyreskontraktet kan inte GoMore garantera att skadan kan regleras via Omocom För att en skada ska kunna regleras måste det finnas tydliga bevis på att den har uppstått under hyresperioden, då vi för samtliga skador måste kunna härleda skadan till en hyrestagare. Om en skada uppmärksammats efter att hyresperioden avslutats och den inte noterats i hyreskontraktet ska skadan rapporteras till GoMore senast 48h efter att hyresperioden avslutats. Rapportering sker då via bilägarens profil under fliken "Dina Bilar" -> "Skador & dokument". Därefter blir du kontaktad med vidare instruktioner från GoMore via support@gomore.se.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss