Försäkring

GoMore samarbetar med Omocom som försäkringsbolag och kräver att samtliga hyresperioder har giltig försäkring för hyrestagare och bilägare. Försäkringen är en helförsäkring inklusive trafikansvarsförsäkring, glas, brand och vägassistans osv. 

För information om försäkringen samt krav för bilar, läs här.

Läs mer om försäkringsvillkoren hos Omocom här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss