Självrisk

Vid skada som skett under uthyrningen, och som täcks av försäkringen, ansvarar hyrestagaren för betalning av självrisk till vårt försäkringsbolag Moderna Försäkringar. Självrisken för försäkringen är 7.500 SEK per skadetillfälle. Det är däremot möjligt att reducera självrisken till 2.500 SEK genom att köpa till "Reducerad självrisk" vid bokning. Pris för reducerad självrisk ser du vid bokningen och varierar utifrån bilmodell, från 59 - 119 SEK per dygn.

Obs: Om du hyrt en företagsägd bil kan självriskkostnaden inte reduceras då bilägarens egna försäkring ska användas vid ett eventuellt skadetillfälle. Du ser i bilägarens profil om bilägaren är en kommersiell uthyrare, vilket då innebär att bilen är företagsägd.

Undantag: 
Reperation av stenskott på framrutan är gratis. Om framrutan måste bytas ska hyrestagare betala självrisk. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss