Självrisk

Vid skada som skett under uthyrningen, och som täcks av försäkringen, ansvarar hyrestagaren för betalning av självrisk till vårt försäkringsbolag Omocom. Självrisken för försäkringen är 7.500 SEK per skadetillfälle. Det är däremot möjligt att reducera självrisken till 2.500 SEK genom att köpa till självriskreducering vid bokning. Pris för reducerad självrisk ser du vid bokningen och varierar utifrån bilmodell, från 59 - 119 SEK per dag. Det går också att eliminera självrisken till 0 SEK genom att köpa till självriskeliminering för 150 SEK per dag.

OBS! Om du hyr en bil som ägs av ett företag kan självrisken aldrig elimineras och enbart på vissa företagsägda bilar kan den reduceras. Detta då bilägarens egna försäkring ska användas vid ett eventuellt skadetillfälle. Du ser i bilägarens profil om bilägaren är en kommersiell uthyrare, vilket då innebär att bilen ägs av ett företag. 

Undantag: 
Reperation av stenskott på framrutan är gratis. Om framrutan måste bytas ska hyrestagare betala självrisk upp till max 2.500 SEK (om inte självriskeliminering lagts till).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss