Vägassistans

I försäkringen ingår vägassistans från Falck vägassistans via Omocom. 

Vänligen följ instruktionerna för vägassistans under Om olyckan är framme.

Vägassistans hjälper dig med följande:

  • Assistans vid skada eller oväntat driftstopp som uppkommit längsmed vägen (exempelvis laddning av batteri, starthjälp, punktering etc).
  • Bärgning till närmaste lämpliga verkstad om reparation på plats inte är möjlig och bilen inte kan fortsätta färden. 
  • Hemtransport av bilen till bilägarens hemort eller närmaste verkstad vid bilägarens hemort, om närmaste lämpliga verkstad inte kan åtgärda bilen till ett kördugligt och trafiksäkert tillstånd inom tre dagar. 

Vid de tillfällen då bilen inte är körbar ersätter Omocom följande:

  • Stilleståndsersättning till hyrestagaren om 750 kr per dag i som mest tre dagar så vida bilen måste repareras på verkstad eller tills det visar sig att reparation inte är möjlig. Summan bör användas till kostnader såsom alternativ hyrbil, boendekostnader eller liknande.
  • Nödvändiga och skäliga kostnader för persontransport av hyrestagare och passagerare om bilen inte kan repareras inom tre dagar. 
  • Om bilen repareras på annan ort än bilägarens hemort och hemtransport ej nyttjas kan bilägaren själv hämta bilen och motta milersättning för resekostnaden. 

Det här ersätts inte:

  • Kostnader för eventuella reservdelar eller bränsle. 
  • Kostnader för färjebiljetter, väg- och broavgifter eller liknande.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss