Betalning av försäkring

Under uthyrning är bilen försäkrad via Omocom (gäller ej företagsregistrerade bilar, läs mer här). Försäkringen är obligatorisk och hyrestagare och bilägare står tillsammans för betalning av försäkringen via serviceavgiften. För hyrestagaren räknas det med i totalpriset för hyresperioden vid bokningsprocessen. Vid ett eventuellt skadetillfälle som uppstått under hyresperioden ansvarar hyrestagaren för betalning av självriskkostnad. 

Läs gärna mer om försäkringen här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.