Åldersgräns för att hyra bil

För att hyra bil via GoMore måste hyrestagaren vara minst 21 år. Samma regler gäller för en eventuell extraförare. Då detta är ett krav från vårt försäkringsbolag görs inga undantag.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss