Kostar medlemskap något?

Det är helt gratis att vara medlem och registrera sin bil för uthyrning på GoMore. Det är först när din bil hyrs ut som vi tar en serviceavgift på 20% av ditt valda hyrespris på din bil (10% om din bil är företagsregistrerad, läs gärna mer om det här).

Största delen av ovan nämnda avgifter går till kostnader för försäkring som täcker kasko, ansvar och vägassistans. Resterande går till GoMore's service och administration för att kunna hjälpa och assistera våra medlemmar samt till kvalitetssäkring, marknadsföring och produktutveckling. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss