Vad är GoMore Poäng?

GoMore Poäng ger dig rabatt på bilhyra och du mottar poängen genom att använda dig av GoMore’s tjänster och att bjuda in dina vänner till GoMore. 

Läs gärna mer om hur du tjänar GoMore Poäng här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss