Vad får jag för mina GoMore Poäng?

Dina intjänade poäng blir till rabatt som du kan använda när du bokar en hyrbil. 1 GoMore Poäng motsvarar 1 krona rabatt på bilhyra. Om du har tillräckligt många poäng kan du dessutom få en hyrbil kostnadsfritt.

Du kan enbart använda GoMore Poäng för bokningar med samma valuta som i det land du registrerat din profil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss