Hur länge kan jag använda mina GoMore Poäng?

Dina GoMore Poäng måste användas i slutet av varje månad inom 6 månader efter att du mottagit poängen. Exempelvis, oavsett om du tjänat dina poäng 1 jan eller 31 jan måste de användas senast den 31 juli. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss