Hur länge kan jag använda mina GoMore Poäng?

Dina GoMore Poäng är giltiga i 6 månader. De måste användas i slutet av varje månad inom 6 månader efter att du mottagit poängen. Exempelvis, oavsett om du tjänat dina poäng 1 jan eller 31 jan måste de användas senast den 31 juli. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.