Hur blir mina GoMore Poäng till rabatt?

När du gör en bokning kommer du kunna se om du har några tillgängliga poäng under Rabatt. Om du har poäng liggandes kan du välja om du vill använda dem eller spara dem till ett annat tillfälle.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.