Hur tjänar jag GoMore Poäng?

Du tjänar poäng vid följande aktiviteter:

Genom att bjuda in dina vänner till GoMore

  • Om du registrerar dig som medlem genom en väns inbjudan får du 250 kr rabatt på bilhyra
  • Om din inbjudna vän genomför sin första bokning av hyrbil får du som bjöd in: 250 kr i rabatt. 

En användare kan totalt tjäna upp till 2 500 GoMore Poäng vid ett och samma tillfälle. En användare kan inte ha mer än totalt 2 500 oanvända GoMore Poäng liggandes på sin profil vid något tillfälle.

Poäng är giltiga i 6 månader efter det att de registrerats i din profil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.