Hur mycket rabatt ger GoMore Poäng?

1 GoMore Poäng motsvarar 1 krona rabatt på bilhyra.

Läs gärna mer om hur du tjänar GoMore Poäng här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss