Ändra bokning

Om du vill ändra i din bokning kan detta göras fram till att hyresperioden startar. Det är endast hyrestagaren som kan göra ändringar i en befintlig bokning, där bilägaren i vissa fall måste acceptera en ändring innan den blir giltig. Vill du som bilägare att något ska ändras? Använd meddelandefunktionen och skicka ett meddelande till den som ska hyra bilen för att föreslå ändring. 

Som hyrestagare klickar du in på din bokning via fliken Bokningar. Gå in på aktuell bokning och klicka sedan på Ändra din bokning.

Ändra datum och tid för upphämtning/återlämning av bil

Ändra under Hyresperiod och skicka sedan en uppdaterad förfrågan till bilägaren. Ändringen är först giltig när bilägaren accepterat ny tidpunkt/datum. Den maximala längden för din bokning kan inte överstiga 90 dagar.

Gör tillägg i bokningen

 • Fler kilometer om du ska köra längre

  Det är billigare att lägga till fler kilometer innan bokningen påbörjats om du vet att du ska köra längre än den inkluderade kilometermängden. Tillägget för fler kilometer i bokningen är först giltig när bilägaren har accepterat att du ska köra längre med bilen. Se pris och lägg till fler kilometer under Inkluderade km (appen)/Extra kilometer (hemsidan).

 • Reducera självrisken

  Minimera skadekostnaden med hjälp av självriskreducering. Istället för 7 500 kr för respektive skadetillfälle betalar du upp till 2 500 kr per skadetillfälle. Se pris och lägg till reducerad självrisk under Självriskreducering (appen)/Reducerad självrisk (hemsidan).

 • Lägg till utlandskörning

  Ska du köra bilen utanför Sverige måste det finnas tillägg för utlandskörning i din bokning. Kom ihåg att du bör informera bilägaren i god tid om detta tillägg. Se pris och lägg till utlandskörning under Köra i utlandet (appen)/Köra utomlands (hemsidan).

 • Extraförare
  Lägg till en extraförare som också får köra bilen under hyresperioden. Se pris och lägg till uppgifter om extraförare under Extra chaufför.

Ändra betalningskort eller använd rabattkod/poäng

 • Ändra betalningskort
  Ändra betalningskort för bokningen genom att gå vidare till nästa steg. OBS! För att bokningen fortsatt ska vara giltig måste det finnas täckning på det nya betalningskortet som motsvarar bokningen inklusive tillägg/ändringar.
 • Använd rabattkod eller poäng
  Har du fått en rabattkod eller har du innestående GoMore-poäng som du vill använda? Gå in under Hyresdetaljer och lägg till rabattkod/poäng under Rabatt så korrigeras din slutbetalning och överstående belopp återförs till ditt betalkort. 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss