Rökning

Rökning i bilar som hyrs genom GoMore är inte tillåtet. Skulle det ändå ha hänt ska både du som hyrestagare och bilägare följa följande procedur:

För hyrestagare:

  • Om du har rökt i en hyrbil är det ditt ansvar som hyrestagare att röklukten tas bort. Du är därför fullt ansvarig för rengöring av bilen.
  • Om rengöring inte har skett innan bilen lämnas tillbaka ska hyrestagaren betala bilägaren för rengöringskostnaden. Detta kan lösas internt mellan hyrestagare och bilägare. Om ni skulle vara oeniga, kan ni alltid kontakta GoMore som då hjälper till att hanterar ärendet. Utöver den faktiska rengöringskostnaden har GoMore i dessa fall rätt att debitera hyrestagaren för en administrationsavgift på 1.500 kr. Läs mer om administrationskostnader i våra villkor under paragraf 7.2.13

För bilägare:

  • Rökning i en hyrbil kan vara svår att dokumentera - speciellt om det har gått flera dagar innan det anmälts till GoMore. Det är därför viktigt att kolla efter röklukt i bilen, exakt på samma sätt som du kollar efter andra skador, när bilen återlämnas. Eventuell rökskada noteras då i hyreskontraktet och GoMore ska kontaktas direkt på support@gomore.se.
  • Om det inte har noterats i hyresavtalet att bilen var rökskadad vid återlämningstillfället måste du som bilägare på annat sätt kunna dokumentera att hyrestagaren har rökt i bilen. Försök därför ta bilder av eventuella rester av aska eller kontakta hyrestagaren gällande rökning i bilen.
  • GoMore kan som regel kräva hyrestagare på upp till 1.000 kr, vilket du kommer att krediteras för rengöring av bilen. I särskilda fall kan en extra rengöring krävas, vilket innebär att hyrestagaren kan debiteras ett högre belopp. För att vi ska kunna kräva beloppet av hyrestagaren måste det finnas ett underskrivet hyreskontrakt där röklukten har noterats, eller annan tydlig dokumentation som visar på att hyrestagaren orsakat skadan.
  • Observera! Ju längre tid det går innan rökning i bilen rapporteras till GoMore, desto svårare är det att bevisa att hyrestagaren är ansvarig för skadan. Rapportera därför alltid till GoMore direkt efter återlämningstillfället om bilen är rökskadad.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss