Betalning av extra kostnader

Finns det extra kostnader som kan härledas till en hyresperiod ska dessa noteras i hyreskontraktet i samband med att bilen lämnas tillbaka. 

Exempel på extra kostnader:

  • Fler körda kilometer än de som var inkluderade i hyrespriset, priset varierar mellan 1-1,50 kr beroende på bil.
  • Mindre mängd drivmedel än vid hämtning av bilen: beräknas och bestäms av hyrestagare och bilägare (automatiskt pris och betalning vid nyckelfri uthyrning).
  • Trängselskatt om du kört i Göteborg/Stockholm/andra områden där trängselskatt förekommer: beräknas och bestäms av hyrestagare och bilägare.
  • Eventuella andra kostnader, så som lån av barnstol, cykelställ etc: beräknas och bestäms av hyrestagare och bilägare. 

När dessa noteras i hyreskontraktet vid återlämning av bilen debiteras automatiskt det betalningskort som hyrestagaren har registrerat vid bokning. Beloppet överförs sedan automatiskt till bilägares GoMore saldo, 24 timmar efter att hyresperioden är avslutad.

När en extra betalning registreras meddelas hyrestagare både på sms och email. Vid eventuella funderingar, kontakta GoMore support så snart som möjligt. 

Om en extrakostnad uppkommer i ett senare skede när hyresperioden är avslutad (exempelvis parkeringsbot, trängselskatt osv) kan du enkelt skicka in dessa kostnader till support@gomore.se så granskar vi kostnaden och hjälper dig att inhämta kostnaden från hyrestagaren. Vi betalar sedan ut pengarna till dig som bilägare. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss