Biluthyrningstillstånd

För att få bedriva biluthyrning i Sverige krävs ett speciellt tillstånd från Transportstyrelsen. 

GoMore innehar detta tillstånd för uthyrning och samtliga privatägda bilar som hyrs ut via GoMore går under detta certifikat (för företag, läs här).

Certifikat utfärdades av Transportstyrelsen och Biluthyrarna i Sverige, februari 2015. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss