Hur fungerar det med tankning och inkluderade kilometer vid uthyrning av en Nyckelfri GoMorebil?

Tankning och inkluderade kilometer fungerar på samma sätt som när du hyr en icke nyckelfri bil hos GoMore. Du som hyrestagare har ett specificerat antal kilometrar inkluderade i din bokning och du ansvarar för att bilen ska återlämnas med samma mängd bränsle som det var vid upphämtning.

Mätarställningen läses i de flesta bilmodeller av automatiskt genom den nyckelfria enheten. Om bilen inte stödjer automatisk avläsning av kilometrar, eller om den registrerade körsträckan är felaktig, kan du uppdatera de angivna värdena i hyreskontraktet som du fyller i genom GoMore-appen. Det kommer tydligt framgå ifall bilen inte stödjer automatisk avläsning av kilometrar, och du kommer i dessa fall bli ombedd att skriva in och ta en bild av mätarställningen i appen. Du kan läsa mer om extra kilometer och priser här.

Bränslenivån läses även den av automatiskt av den nyckelfria enheten i de flesta bilmodeller. Om bilen inte stödjer automatisk avläsning av bränslenivåer, eller om den registrerade bränslenivån är felaktig, kan du uppdatera de angivna värdena i hyreskontraktet som du fyller i genom GoMore-appen. Det kommer tydligt framgå ifall bilen inte stödjer automatisk avläsning av bränslenivå, och du kommer i dessa fall bli ombedd att skriva in och ta en bild av bränslenivån i appen. 

Som hyrestagare betalar du själv för bränsle under hyresperioden. Du ansvarar dessutom för att bilen återlämnas med samma bränslenivå som den hade vid upphämtning. Om bilen återlämnas med mindre bränsle blir du automatiskt debiterad för varje saknad liter bensin eller diesel på samma betalkort som du använde vid bokning. Vi justerar bränslepriserna i vårt system regelbundet för att följa marknaden.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.