Vad händer om jag använder mina GoMore Poäng till en bokning som sedan blir avbokad?

GoMore Poäng behandlas likadant som betalning med vanlig valuta. Det vill säga, om bilägaren eller du som hyrestagare avbokar hyresperioden mer än 48 timmar innan start återbetalas hela hyreskostnaden inklusive GoMore Poäng till dig. Läs gärna mer om våra betalnings- och avbokningsregler här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss